CALENDAE 2013

II SPOTKANIA KOLĘDOWE AMATORSKICH ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH „CALENDAE 2013”

Gminny Ośrodek Kultury już drugi raz zorganizował spotkanie, które odniosło niebywały sukces muzyczny i integracyjny. Mianowicie 1 lutego o godzinie 18 w budynku miejscowej szkoły podstawowej rozpoczął się coroczny przegląd chórów. Na zaproszenie dyrektora domu kultury, pana Tomasza Barańskiego, na uroczystość tę przybyły zespoły śpiewacze cieszące się renomą nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Ta chóralna uroczystość rozpoczęła się koncertem kapeli podwórkowej działającej przy domu kultury. Chłopcy z tamtych lat przywitali publiczność piosenkami nie tylko o tematyce kolędowej. Spotkanie poprowadziła pani Anna Nowicka, przewodnicząca Gminnej Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Po miłych słowach powitania rozpoczęła się część zasadnicza, czyli występy chórów według kolejności zgłoszenia. Świąteczna sceneria sprzyjała klimatowi kolędowego występu, który zaprezentowany został przez pierwszy występujący chór, czyli Chór Mieszany ECHO działający przy Rogozińskim Centrum Kultury. Zespół pod batutą Józefa Zarębskiego wykonał pięć utworów, a w tym „Jezusek czuwa”, „Serca ludzkie”, czy „Dziecino Święta”. Warto dodać, iż rogoziński zespół ma na swoim koncie warte uznania zasługi, jak na przykład przyznany Medal za Załugi dla Miasta Rogoźna, przydzielony przez Radę Miasta. Po wielkich brawach powadząca zaprosiła na scenę kolejny zespół, a był nim Chór Kameralny CON BRIO rozwijający swoją działalność przy parafii Miłosierdzia Bożego w Obornikach. Młode i wspaniałe głosy chóralne pod dyrekcją pani Marcjanny Nowak zaprezentowały siedem utworów o tematyce bożonarodzeniowej, np. „Zaśpiewam Jezuskowi”, „Dziś dzień wesoły, „Joy to the Word”. Zespół, który koncertuje na terenie Polski i za granicą, zszedł ze sceny w świetle zasłużonych braw. Jako kolejny swoje umiejętności wokalne zaprezentował Chór Mieszany CAMERATA działający przy parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Chodzieży. Dyrygentem i akompaniatorem zespołu jest pan Jan Margowski. Zespół uraczył widownię wspaniałym brzmieniem siedmiu kolęd, jak np. „Mizerna cicha”, Uciekali”, „Znak pokoju”. Po gorących brawach na scenę wszedł zespół, który współorganizował to uroczyste spotkanie, czyli Chór Mieszany działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole, któremu przewodniczy dyrektor pan Tomasz Barański. Spośród sześciu zaprezentowanych kolęd uwagę zwrócił utwór napisany specjalne dla ryczywolskiego zespołu, z muzyką ułożoną przez dyrygenta, a mówiący o ryczących wołach.

Nie ulega wątpliwości, że przegląd dostarczył wszystkim zebranym wielu wzruszeń i był czasem zadumy i refleksji nad tematyką Bożego Narodzenia. Ostatnim miłym akcentem spotkania były końcowe przemówienia oraz wręczenie pamiątkowych statuetek i dyplomów. Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Ryczywół, pan Jerzy Gacek, w asyście prowadzącej pani Anny Nowickiej i dyrektora pana Tomasza Barańskiego. Słowa uznania płynące z ust włodarza gminy stały się potwierdzeniem, że tego typu uroczystości muzyczne są dobrym pomysłem na wspólne spędzenie zimowych wieczorów. Zaproszone do Ryczywołu zespoły podziękowały organizatorom za możliwość uczestniczenia w tak doniosłym spotkaniu muzycznym i oczywiście żegnając się zapewniali o swojej obecności za rok.