Chwile refleksji nad życiem i przemijaniem.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RYCZYWOLE

Z A P R A S Z A

na chwile refleksji nad życiem i przemijaniem dzięki utworom 

Henryka Wojtysiaka

dnia 24 listopada 2011r., o godz. 1700

w siedzibie biblioteki, Ryczywół, ul. Mickiewicza 14