Koncert pt. „Piosenki Ludmiły Jakubczak”

Iwona Loranc i Witold Żuromski to główni wykonawcy koncertu, który miał miejsce 17 listopada o godzinie 19.15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole.

Te utalentowane, wyżej wspomniane osoby przybyły na zaproszenie dyrektora Tomasza Barańskiego, by dać wspaniały koncert piosenek Ludmiły Jakubczak. W profesjonalny sposób śpiewem raczyła zebranych pani Iwona Loranc, natomiast pan Witek Żuromski do każdej piosenki dawał gitarowy podkład. Zaznaczyć należy, iż każda z odegranych piosenek zaaranżowana została muzycznie przez utalentowanego Witka Żuromskiego. Ciekawa tematyka koncertu zgromadziła blisko osiemdziesiąt osób, które z wielkim sentymentem i zaangażowaniem słuchały wielu utworów Ludmiły Jakubczak – przedwcześnie zmarłej dobrze rokującej gwiazdy polskiej estrady. Zachwycona grą i śpiewem publiczność miała okazję przypomnieć sobie brzmienie i słowa takich piosenek jak Gdy mi Ciebie zabraknie, Szeptem do mnie mów, Tango zazdrości, czy Dwie szklaneczki wina. Zachwyt publiczności był adekwatny do poziomu artystycznego koncertu, co potwierdzili na jego zakończenie ci, którzy na muzyce się znają. Wszystkie śpiewane przez panią Iwonę Loranc utwory, były dobrze jej znane – tekst wyśpiewywała z pamięci. Oklaskom i owacjom na zakończenie koncertu nie było końca. Dyrektor Barański w dowód podziękowania za wspaniałą ucztę duchową wręczył artystom bukiety wdzięcznych róż. Obok licznie zebranej społeczności Ryczywołu, na sali widowiskowej zasiedli przedstawiciele władz i placówek w osobach: Wójt Jerzy Gacek z małżonką, dyrektor i jednocześnie radny powiatu pan Henryk Szrama z małżonką, radna gminy pani Anna Nowicka oraz panie bibliotekarki w osobach pani Stefani Zielińskiej i pani Aldony Janc. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że koncert był rewelacyjny oraz że chętnie przyjdą na kolejne tego typu wieczorne spotkania z muzyką.