Czytam, maluję, wycinam

Konkurs skierowany jest do dziec i młodzieży do lat 15, lubiących czytać, malować, rysować, wycinać.
Przyniesiona praca powinna być opatrzona danymi autora ( imię, nazwisko, wiek).
Osoby biorące udział w konkursie dostarczają jedną pracę.
Jury konkursowe przydzielą prace do odpowiednich grup wiekowych.