Uwaga, uwaga

Uwaga konkurs!!!
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do lat 18.
Jury konkursowe oceni prace według grup wiekowych.
Przyniesione lub wysłane prace powinny być opatrzone danymi autora ( imię, nazwisko, wiek)
Osoby biorące udział w konkursie mogą przynieś lub nadesłać maksymalnie trzy fraszki.