Historia Biblioteki Publicznej w Ludomach

Biblioteka Publiczna w Ludomach została utworzona  w 1956 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna . Jako samoistna placówka funkcjonowała do 1975 roku. Po reformie administracyjnej kraju została włączona w struktury Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryczywole i przekształcona w filię biblioteki gminnej .Pierwszy lokal znajdował się przy  Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej , składał się z dwóch  pomieszczeń ogrzewanych piecami kaflowymi. Pierwszym  pracownikiem  w latach 1956 – 1960 została pani Teresa Frankiewicz , a po niej w latach 1960-1965 pan Władysław  Chmielewski . Od 1965 – 1973 kierownikiem ludomskiej biblioteki została Krystyna Krzyśko. Od marca 1973 roku do 1.08.2008 stanowisko kierownika objęła p. Alina Osak.W czasie  jej  urlopów wychowawczych pracownikami były: Barbara Noske i Grażyna Adamek – Dylawerska. Po przejściu na emeryturę  pani Osak  obowiązki bibliotekarki objęła p. Milena Wiese, która pracowała do 31 .12. 2011 roku. Od 15.02. 2012 roku została zatrudniona p. Kornelia Nowicka-Nowotna do 31.12.2013roku. Po przejściu na urlop wychowawczy  zastępuje p. Kornelię p. Elżbieta Nagórna od 1.05 2014 roku .Również zmieniała się lokalizacja biblioteki. W 1993 roku bibliotekę przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej  do klasy na dole gdzie po 2 latach została przeniesiona do  klasy  na pierwsze piętro na 64 m2. W 2009  roku została przeniesiona do budynku nad Ośrodek Zdrowia gdzie funkcjonuje od 27.04 2009 roku , oficjalne jej otwarcie i poświęcenie odbyło się 26.06 .2009 roku. W lutym  2016 roku została biblioteka przeniesiona do jednego pomieszczenia nad Ośrodkiem Zdrowia oddając dwa mniejsze lokale Stowarzyszeniu Aktywni Razem . Małe pomieszczenie  40m2 pozwoliło w inny sposób zaprezentować wydzielony księgozbiór , wygospodarowano kącik na komputer dla użytkowników . Mali i dorośli czytelnicy  również mogą na miejscu poczytać książki przy ustawionych stolikach. Od 2010 roku biblioteka korzysta z programu Orange dla bibliotek refundacja kosztów dostępu do Internetu. Na koniec 2015 roku biblioteka posiadała  9480 wol. , z których korzystało 246 czytelników.