Prezentacja dobrych praktyk w Krainie Trzech Rzek.

W dniu dzisiejszym tj. 9 kwietnia 2013 r. odbył się jednodniowy wyjazd prezentujący dobre praktyki w Krainie Trzech Rzek. Podczas wyjazdu zostały zaprezentowane projekty dofinansowane przez LGD Kraina Trzech Rzek.

Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole przedstawił swoje 4 wnioski,( zrealizowane i w trakcie realizacji):

1. „Organizacja dożynek gminnych”

W ramach projektu zakupiono: mikrofony nagłowne szt.3

2.„Wyposażenie GOK-u pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Ryczywole”

W ramach projektu zakupiono :meble kuchenne,lodówkę,projektor,20 stołów,

100 krzeseł.

3.„Kultywowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów dla chóru mieszanego

i dziecięcego zespołu ludowego.”

4.„Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez udostępnianie urządzeń

i sprzętu przez GOK w Ryczywole.”

Zakup:3 namioty:5×10, 2 namioty:3×4,5, 2 termosy 35 l., 2 termosy 20 l, i 2 10 l. P1040054 P1040055 P1040057 P1040059 P1040060