Realizacja kolejnego Małego Projektu

P1030940Tytuł operacji:

Podnoszenie   jakości życia społeczności lokalnej poprzez udostępnianie urządzeń i sprzętu przez Gmnny Ośrodek Kultury w Ryczywole.

w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów:

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek

P1030939 P1030938logo+ europejski...