Sukces Chóru!

                     Integracyjna biesiada z sukcesem w tle. W czwartek, 2 czerwca, przy dogodnej aurze Chór Mieszany i Koło Gospodyń Wiejskich, czyli organizacje działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole, spotkały się, by uczcić nie lada sukces.

Biesiada przy grillu i wesołych rozmowach miała miejsce u jednej z członkiń chóru i KGW. Z okazji wspólnego spotkania skorzystały niemal wszystkie członkinie KGW i członkowie chóru. Głównym tematem był sukces pań i panów śpiewających w chórze. Mianowicie, 25 maja śpiewacy wraz z dyrygentem panem Tomaszem Barańskim uczestniczyli w IX Festiwalu Piosenki Seniorów w Szamotułach, gdzie gościem honorowym była znana i lubiana Eleni. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest corocznie Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Myślą przewodnią muzycznego spotkania były słowa piosenkarki Ocalmy świat – nasz wspólny dom. Popis muzycznych umiejętności dało trzynaście zespołów i w tym Chór mieszany z Ryczywołu, który zajął zaszczytne II miejsce. Wraz z tym sukcesem chór otrzymał również dyplom i nagrodę specjalną za właściwy dobór utworów. Zatem chórzyści, jak i dyrygent, wrócili pełni wrażeń, satysfakcji i oczywiście z nagrodami, wśród których wyróżnić można imponującą flagę z wizerunkiem Jana Pawła II, piękny obraz, jak również książkę o naszym wielkim Rodaku Karole Wojtyle.

Zatem nie ulega wątpliwości, iż wesoła biesiada była jak najlepszym uhonorowaniem sukcesu chóru, do którego niewątpliwie przyczynił się dyrygent Tomasz Barański.

Anna Nowicka