Spotkanie autorskie

Malarska i poetycka pasja Elżbiety Wasyłyk

– relacja ze spotkania autorskiego

 Do Biblioteki Publicznej Gminy Ryczywół przybyła z Trzcianki

dnia 8 czerwca pani Elżbieta Wasyłyk – poetka i malarka.

Godzinne spotkanie autorskie dało obecnym możliwość poznania kolejnej ciekawej postaci.Pani Elżbieta Wasyłyk jest kobietą niezwykle przedsiębiorczą – pracuje, kończy habilitację, maluje, pisze, wyjeżdża na przeróżne wystawy i jednocześnie jest matką trójki dzieci. Na wszystko znajduje czas, gdyż nauczyła się rozsądnie żyć, a bez wątpienia pomógł jej w tym nasz Rodak Jan Paweł II.

Tematem przewodnim spotkania w Ryczywole był właśnie nasz wspaniały Papież. To właśnie obrazy z Jego sylwetką prezentowała na dużym ekranie malarka. Gra kolorów i ogromne rozmiary obrazów fascynowały zebraną widownię. Nie prezentowały one jednak jedynie sylwetki Ojca Świętego, ale mocno nawiązywały do Jego pontyfikatu, do głoszonych prawd wiary i zasad życiowych oraz chrześcijańskich. W podobnym duchu utrzymane są wiersze pani Wasyłyk. Zebrani na spotkaniu poznali kilka z nich. Jak do tej pory autorka wydała dwa tomiki wierszy – Spotykamy się i Kształt obecności. Wyjątkowość krótkich zazwyczaj liryków zachwyca tematyką, która mocno odwołuje się do wierzeń chrześcijańskich. Poprzez wiarę poetka uczy odbiorcę jak żyć i poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Pisze również wiersze na cześć zmarłych, po to, aby ocalić ich od zapomnienia.

Zaprezentowany przez panią Elżbietę dorobek pozwolił obecnym stwierdzić, iż jest ona osobą niezwykle bogatą wewnętrznie i utalentowaną. Pisze, maluje i dodatkowo swe liryki śpiewa przy własnym akompaniamencie gitarowym. Spotkanie zakończyło się gromkimi brawami i podziękowaniem sponsorom, czyli Bankowi Spółdzielczemu i państwu Szymkowiakom.

Anna Nowicka