ZWIEDZANIE WYSTAWY

W  miesiącu grudniu  2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Ryczywole im. Powstańców Wielkopolskich  z panią Anną Mecger , oglądali wystawę prac ręcznych członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Skrzetuszu , przygotowaną przez pracowników Biblioteki Publicznej w Ryczywole.