AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

AKADEMIA    ORANGE   DLA    BIBLIOTEK  TAKŻE  W  RYCZYWOLSKIEJ   PLACÓWCE

Biblioteka  Publiczna  Gminy  Ryczywół,

zakwalifikowała się  do programu Akademia Orange  dla  bibliotek organizowany przez Fundację Orange. Fundacja przekazała  dotacje finansową w 2010 r. w wysokości 979,97 zł.

W  2011 r. biblioteka  otrzymała kwotę 7 547.76 zł. Jest  to  transza  na  pokrycie  abonamentu zaległego  za  2010 r. i  bieżącego na 2011r.   Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu   do  nowych technologii komunikacyjnych i promocji ich wykorzystania tak, by  Biblioteka  stała się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum informacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym. Biblioteka wykorzystuje dotację na pokrycie kosztów z tytułu opłat abonamentowych niezbędnych do zapewnienia  dostępu  do  łączy internetowych w placówce w Ryczywole  i  Ludomach.  

Fundacja  jest organizacją pozarządową. Zainaugurowała program Akademia Orange dla bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologi komunikacyjnych   i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum .