Życie i przemijanie

Życie i przemijanie według Henryka Wojtysiaka

24 listopada do Biblioteki Publicznej w Ryczywole na godzinę 17 przybył znany Oborniczanin – Henryk Wojtysiak. Spotkanie autorskie nawiązywało do zadumy, zgodnie z wymową miesiąca listopada.

Henryk Wojtysiak, poznając od wielu lat najstarsze zakątki Ziemi Obornickiej, sfotografował wiele starych, zapomnianych cmentarzy, nagrobków i krzyży. Te fotograficzne podróże w czasie zaowocowały napisaniem tomiku poezji zatytułowanego Życie i przemijanie. Spotkanie z członkiem Towarzystwa Literackiego Poetycki Wędrowiec rozpoczęło się niezwykle nastrojowo. Zapalone świece w rewelacyjny sposób komponowały się z piosenką Anny German Człowieczy los. Następnie w atmosferze półcieni autor – poeta poprzez recytację swych wierszy poprowadził słuchaczy przez wszystkie etapy życia ludzkiego, począwszy od narodzin, przez dzieciństwo, dojrzałość, młodość, aż do schyłku człowieczego bytu. Recytacji wierszy towarzyszyła cicha i spokojna muzyka. Pełne wzruszeń i przemyśleń spotkanie poeta zakończył odczytaniem wiersza o przemijającym życiu. Symbolikę kruchości i przemijalności wyraźnie zaznaczył zdmuchując co kilka wersów jedną świeczkę. Tej wymownej chwili towarzyszyła piosenka Marka Grechuty Ważne są tylko te dni…

Anna Nowicka